• Ամբուլատոր կլինիկա. գաստրոէնտերոլոգիական ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. գաստրոէնտերոլոգիական ծառայություն
 • Ամբուլատոր կլինիկա. աուդիոլոգիական ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. աուդիոլոգիական ծառայություն
 • Ամբուլատոր կլինիկա. աուդիոլոգիական ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. աուդիոլոգիական ծառայություն
 • Ամբուլատոր կլինիկա. նյարդաբանական ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. նյարդաբանական ծառայություն
 • Ամբուլատոր կլինիկա. մանկաբուժական ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. մանկաբուժական ծառայություն
 • Ամբուլատոր կլինիկա. ՔԿԱ ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. ՔԿԱ ծառայություն

Ռևմատոլոգիայի ծառայություն

Ռևմատոլոգը նեղ ուղղվածության մասնագետ է, ով ախտորոշում է շարակցական հյուսվածքի, հոդերի ախտաբանությունները: Անհրաժեշտ հետազոտությունների տվյալների հիման վրա ռևմատոլոգն ախտորոշում է հիվանդությունը, նշանակում համալիր միջոցառումներից բաղկացած բուժում:

Պացիենտներին ռևմատոլոգին հաճախ ուղեգրում են այլ մասնագետները՝ ելնելով հետազոտության արդյունքներից: Որոշ ախտանիշների առկայության դեպքում պացիետն ինքն է երբեմն դիմում մասնագետին:

Հարկ է դիմել մասնագետի խորհրդատվության հետևյալ ախտանիշների առկայության դեպքում.

 • ողնաշարի տարբեր հատվածներում, հոդերում մշտական ցավերի առկայություն,
 • հաճախակի կարկամություն` առավոտյան,
 • շարժումները սահմանափակող ենթամաշկային հանգույցների առկայություն,
 • քունքային զարկերակների փքվածություն:

Մասնագետներն իրենց կլինիկական պրակտիկայում կիրառում են բուժման ժամանակակից դեղորայքային միջոցներ և ֆիզիոթերապևտիկ եղանակներ, որոնք օգնում են վերացնել հիվանդության ախտանիշները, ինչպիսիք են` հոդերի կարկամությունը, ցավն ու այտուցը:

Չնայած ռևմատիկ հիվանդությունների մեծամասնությունը լիարժեք բուժման չի ենթարկվում, բժիշկները կարողանում են դադարեցնել դրանց ախտաբանության հետագա զարգացումը:

Ռևմատոլոգին դիմելու դեպքում ցանկալի է, որ պացիենտն ունենա արյան ու մեզի ընդհանուր հետազոտության, արյան կենսաքիմիական և իմունաբանական քննության, էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ), ֆլուորոգրաֆիայի, ռենտգեն հետազոտության տվյալները:

Ռևմատոլոգի մոտ դիսպանսեր հսկվում են հետևյալ հիվանդություններով պացիենտները.

 • ռևմատոիդ արթրիտ,
 • փսորիատիկ արթրիտ,
 • Բեխտերևի հիվանդություն,
 • սրտի քրոնիկական ռևմատիկ հիվանդություն,
 • պոդագրա,
 • համակարգային սկլերոզ,
 • Շեգրենի հիվանդություն,
 • համակարգային վասկուլիտներ,
 • համակարգային կարմիր գայլախտ,
 • ռևմատիկ պոլիմիալգիա:

Ռևմատոլոգի մոտ անհրաժեշտ է հետազոտվել հետևյալ ախտանիշների դեպքում.

 • հոդերի շրջանում` այտուցի առկայություն,
 • հոդերի արտաքին ձևախախտում,
 • ցավ մեջքի և հոդերի շրջանում,
 • քնից կամ անշարժ վիճակից հետո` մեջքի շրջանում և հոդերում կարկամության զգացում,
 • շարժման ժամանակ հոդերի ճռճռոցի զգացում,
 • մարմնի ջերմաստիճանի անբացատրելի բարձրացում,
 • մաշկային ցանավորում. մարմնի վրա ցանցապատկեր, «չհիմնավորված» կապտուկներ, հոդերի շրջանում ցավային զգացողություններով ուղեկցվող ցանավորումներ,
 • վերջույթներում` ցնցումներ,
 • ենթամաշկային հանգույցներ,
 • վերջույթների մաշկի գույնի փոփոխություն:

Ռևմատոլոգիական հետազոտությունների սպեկտորը բավականին լայն է: Դրանց իրականացման անհրաժեշտությունը յուրաքանչյուր դեպքում որոշվում է անհատապես: Զննման ժամանակ բժիշկը ձևավորում է հետազոտության անհատական ծրագիր:

Ռևմատոլոգի խորհրդատվությամբ կարելի է պարզել, ինչպես բուժել արթրոզը, թեթևացնել հոդացավերը, պահպանել կյանքի որակը, հոդերի հիվանդությունների ժամանակ ճիշտ սննդակարգ պահպանել, ինչպես ընդունել դեղորայքը, զբաղվել բուժական ֆիզկուլտուրայով, վերականգնել անոթները, կատարել ներհոդային ներարկումներ և այլն: