• Սիրտ-անոթային հիվանդությունների բաժանմունք
  Սիրտ-անոթային հիվանդությունների բաժանմունք

Սիրտ-անոթային ծառայություն

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ամբուլատոր ծառայության շրջանակում իրականացվում է.

 • սիրտ-անոթային խնդիրներով պացիենտներին` որակավորված բուժկանխարգելիչ օգնության ցուցաբերում,
 • սիրտ-անոթային հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման կազմակերպչական միջոցառումներ,
 • սիրտ-անոթային խնդիրներով հիվանդների դիսպանսեր հսկողություն,
 • սիրտ-անոթային հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման, բուժման և վերականգնողական միջոցառումների նորագույն մեթոդների կիրառում:

Կազմակերպվում են հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշումն ու բուժումը.

 • սրտի իշեմիկ հիվանդությունների (ՍԻՀ) բոլոր դրսևորումները,
 • զարկերակային գերճնշումը (առաջնային և երկրորդային),
 • սրտի բնածին և ձեռք բերովի արատները,
 • ռիթմի և հաղորդականության խանգարումները,
 • քրոնիկական սրտային անբավարարությունը,
 • միոկարդիտները և պերիկարդիտները,
 • կարդիոմիոպաթիաները,
 • առաջնային և երկրորդային թոքային հիպերտենզիաները:

«Նաիրի» ԲԿ-ում կիրառվում են ժամանակակից բժշկության լաբորատոր և գործիքային ախտորոշման նորագույն ձեռքբերումները.

 • արյան հետազոտություն. արյան կենսաքիմիական քննության ամբողջ սպեկտորը` կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշում, սրտային անբավարարության մարկերի (pro-BNP), սուր պսակային համախտանիշի մարկերների շտապ որոշում, թրոմբոցիտների ագրեգացիայի, կոագուլոգրամմայի, ՄՆՀ-ի և D-դիմերի որոշում:
 • էլեկտրասրտագրութնուն (ԷՍԳ) (երեխաներ և մեծահասակներ),
 • Էխոսրտագրություն (ԷխոՍԳ),
 • ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության թեստ (Թրեդմիլ թեստ),
 • ԷՍԳ-շուրջօրյա մոնիտորինգ (Հոլտեր- մոնիտորինգ),
 • զարկերակային ճնշման շուրջօրյա մոնիտորինգ,
 • բազմասպեկտրալ համակարգչային տոմոգրաֆիա (ՀՏ)` պսակային կալցիումի որոշումով,
 • բազմասպեկտրալ ՀՏ` կորոնարոգրաֆիա,
 • բոլոր գլխավոր զարկերակների ուլտրաձայնային (ՈՒՁՀ) դոպլերոգրաֆիա, երիկամների և մակերիկամների ՈՒՁՀ, ՀՏ, մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ):

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների բաժանմունքը նախատեսված է սուր և քրոնիկական հիվանդությունների բուժման համար. սուր պսակային համախտանիշ, սրտամկանի սուր ինֆարկտ, ռիթմի և հաղորդականության խանգարումներ, առաջնային և երկրորդային զարկերակային գերճնշում, սուր և քրոնիկ սրտային անբավարարություն և այլն:

Բաժանմունքում գործում է ժամանակակից ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բլոկ: Բլոկի սարքերով հագեցվածությունը և բարձր մասնագիտացված անձնակազմի աշխատանքը հնարավորություն են տալիս ամբողջ ծավալով իրականացնել հիվանդների վերահսկողական մոնիտորինգը և ժամանակին ցուցաբերել անհետաձգելի ախտածագումնաբանական բուժօգնություն:

Կլինիկայում հիվանդների վարումն իրականացվում է Սրտաբանների եվրոպական միության (2013թ) ուղեցույցներին համապատասխան, մասնավորապես, զարկերակային գերճնշմամբ հիվանդների բուժումն իրականացվում է Հիպերտոնիայի  եվրոպական միության ուղեցույցների համաձայն, իսկ սուր և քրոնիկ սրտային անբավարարությամբ հիվանդների վարումը և բուժումը` Սրտային անբավարարության եվրոպական  ուղեցույցներին համապատասխան (2016թ.):