• Օնկոգինեկոլոգիայի կլինիկա
  Օնկոգինեկոլոգիայի կլինիկա
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Ակնաբուժական կլինիկա
  Ակնաբուժական կլինիկա
 • Ակնաբուժական կլինիկա
  Ակնաբուժական կլինիկա
 • Թերապևտիկ կլինիկա. թոքաբանության բաժանմունք
  Թերապևտիկ կլինիկա. թոքաբանության բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
 • Նաիրի-Կոքսա կլինիկա
  Նաիրի-Կոքսա կլինիկա
 • Ստոմատոլոգիական կլինիկա
  Ստոմատոլոգիական կլինիկա
 • Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունք
  Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վիրահատարան
  Վիրաբուժական կլինիկա. վիրահատարան
 • Թերապևտիկ կլինիկա. անոթանյարդաբանական բաժանմունք
  Թերապևտիկ կլինիկա. անոթանյարդաբանական բաժանմունք
 • Ամբուլատոր կլինիկա. նյարդաբանական ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. նյարդաբանական ծառայություն
 • Ամբուլատոր կլինիկա. գաստրոէնտերոլոգիական ծառայություն
  Ամբուլատոր կլինիկա. գաստրոէնտերոլոգիական ծառայություն

Օրթոպեդիկ ուռուցքաբանության և ոսկրային ախտաբանության կլինիկա

Ընդհանուր բնութագիրը

Ծառայությունը ստեղծվել է 2015 թվականին: Օնկոօրթոպեդիան վնասվածքաբանության, օրթոպեդիայի և ուռուցքաբանության միաձուլման արդյունքում ստեղծված գիտություն է: Օնկոօրթոպեդների մասնագիտական ոլորտին են վերաբերվում ոսկրերի, հոդերի և հենաշարժիչ համակարգի փափուկ հյուսվածքների ուռուցքային և ուռուցքանման ախտահարումները: Թեև ուռուցքային հիվանդացության կառուցվածքում տվյալ ախտահարումները չեն գերազանցում 3,5-4 %-ը, սակայն, որպես կանոն, ախտահարվում են երիտասարդ և միջին տարիքի մարդիկ, ինչի պատճառով այս խումբը լուրջ սոցիալական և տնտեսական խնդիր է:  

Փափուկ հյուսվածքների ուռուցքների բուժումը ժամանակակից օնկովիրաբուժության ամենաբարդ խնդիրներից է: Ուռուցքների թաքնված ընթացքը, ագրեսիվ տեղային աճը և վաղ մետաստազավորումը վատթարացնում են այս խմբի պացիենտների բուժման կանխատեսումը: Այս ախտաբանության ախտորոշման գործընթացում կիրառվում է ժամանակակից ճառագայթային տեխնոլոգիաների ամբողջ  համալիրը՝ նպատակ ունենալով հայտնաբերել ուռուցքի տեղագրական բնութագիրը և հարակից ավշային համակարգի ախտահարումը, նաև հեռակա թիրախային օրգանների գործընթացի մեջ ընդգրկումը: Պարտադիր իրականացվում են բիոփսիայի բոլոր տեսակները (FNA, core-biopsy, ինցիզիոն և էքսցիզիոն բիոփսիա), որի արդյունքները պարտադիր քննարկվում են Tumor Board գործող կլինիկայում: Փափուկ հյուսվածքների ռեցիդիվող և տեղային-տարածված սարկոմաների դեպքում, ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական միջամտության իրականացման  բնույթը որոշելիս, հաշվի են առնվում ուռուցքաբանական և օրթոպեդիկ ցուցումները, ինչպես նաև տեղակայումն ու դեֆեկտի բազմաֆունկցիոնալ բնութագիրը: Փափուկ հյուսվածքների ուռուցքների հարևան անատոմիական կառուցվածքներ տարածվելու դեպքում կիրառվում են ընդլայնված և համակցված արմատական վիրահատություններ:

Ոսկրերի չարորակ ուռուցքների բուժումը ժամանակակից ուռուցքաբանության նոր ոլորտ է, որի առաջընթացը պայմանավորված է օրթոպեդիայի ձեռքբերումներով և վնասվածքային ծագման ոսկրահոդային դեֆեկտների փոխարինման արդյունավետությամբ: Ներկայում զգալիորեն ընդլայնված են օրգանապահպան վիրահատական միջամտությունների ցուցումները` նույնիսկ ուշացած ուռուցքային ախտահարումների դեպքում: Հաշմանդամություն առաջացնող վիրահատություններն (անդամահատում և հոդի հեռացում) իրականացվում են միայն այն դեպքում, երբ վիրահատության ռեզեկցիոն փուլում ուռուցքի արմատական հեռացումն անհնար է:

Գործունեության հիմնական ուղղությունները

Ներկայում «Նաիրի» ԲԿ օրթոպեդիկ ուռուցքաբանության և ոսկրային ախտաբանության ծառայությունն իրականացնում է այդ ոլորտում կիրառվող գրեթե բոլոր վիրահատությունները.

 • վերջույթների փափուկ հյուսվածքների ուռուցքների օրգանապահպան վիրահատական բուժում,
 • փափուկ հյուսվածքների ուռուցքների ժամանակ ընդլայնված և համակցված միջամտություններ` առաջացած դեֆեկտների միաժամանակյա պլաստիկ փոխարինմամբ,
 • փափուկ հյուսվածքների տեղային տարածված ուռուցքների վիրահատական բուժման ժամանակ ներվիրահատական սոնոգրաֆիա` մնացորդային ուռուցքային հանգույցներ հայտնաբերելու նպատակով,
 • ոսկրերի բարորակ ուռուցքների և ուռուցքանման ախտահարումների վիրահատական բուժում՝ առաջացած դեֆեկտների աուտո-, ալլոպլաստիկայի և կենսակոմպոզիտային հյուսվածքներով պլաստիկայի կիրառմամբ,
 • օստեոիդ-օստեոմայի ֆունկցիոնալ-պահպանող վիրահատական բուժում` գոյացության «բնիկ» նախավիրահատական ՀՏ նշումով,
 • ոսկրերի չարորակ ուռուցքների օրգանապահպան վիրահատական բուժում ոսկրերի՝ ուռուցքով ախտահարված հատվածների ռեզեկցիայով և առաջացած ոսկրահոդային դեֆեկտների միաժամանակյա փոխարինումով անհատական հոդային և դիաֆիզային մեգաէնդոպրոթեզներով,
 • ծնկան հոդի մեգաէնդոպրոթեզավորում` ծնկան հոդի ներքին ռոտացիայով CMS մոդելի ավտոմատ էնդոպրոթեզով (առաջին անգամ Հայաստանում),      
 • ուսային հոդի և բազկոսկրի մեգաէնդոպրոթեզավորում,
 • կոնք-ազդրային հոդի և ազդոսկրի մեգաէնդոպրոթեզավորում,
 • ոսկրի դիաֆիզային դեֆեկտների անհատական էնդոպրոթեզավորում,
 • մետաղական օստեոսինթեզի և արտաքին ֆիքսացիայի եղանակների տարբեր տեսակների կիրառումը ոսկրերի վնասվածքային ծագման կոտրվածքների բուժման մեջ:

Ծառայությունն իրականացնում է նաև օրթոպեդիկ ախտաբանությամբ պլանային վիրահատություններ (ձևախախտող կոքսարթրոզի և գոնարթրոզի ժամանակ` էնդոպրոթեզավորում), ոտնաթաթի բութ մատի արտաքին շեղման ժամանակ` շտկող ոսկրահատումներ (hallux valgus), օստեոպորոզի կոնսերվատիվ բուժում, արթրոզների ժամանակ` ներհոդային հիալուրոնաթթվի ներմուծում: 

Ոսկրահոդային դեֆեկտների փոխարինման ժամանակ կիրառվում են Zimmer (ԱՄՆ), Beznoska (Չեխիա), Bioimpianti (Իտալիա) և այլ հայտնի ընկերությունների արտադրության էնդոպրոթեզներ:

Կլինիկայի մասնագետներն ակտիվորեն մասնակցում են Հայաստանում և արտեկրում կազմակերպվող կոնֆերանսներին:

Բժիշկներ

Գալուստ Հարությունի Գալուստյան
Գալուստ Հարությունի Գալուստյան

Օրթոպեդիկ ուռուցքաբանության և ոսկրային ախտաբանության կլինիկայի ղեկավար

Մասնագիտություն
ուռուցքաբան-օրթոպեդ
գրել